site-wide search

HOME :: LIBRARY :: HEALTH :: ENGLISH :: ABDOMINAL PAIN

Abdominal pain - Somali

Somali meaning: calool xan-uun (xanuun qabta inta ka hooseysa dhexda ee uur-ku-jirta ah oo kaar leh)
PREV: Abdomen