site-wide search

SomaliNet Online Library

HOMELIBRARYMAAHMAAH
 • MAAHMAAHYO:
 • Canjeero siday u kala koreysaa loo cunaa.
 • Caqli gaaliyo indho quraanjo lama arko.
 • Caqli: Dugaag sankuu ka galay; Xoolo, sankuu ka galay; Rag, xabadkuu ka galay; Naago, indhuu ka gala
 • Carab iyo ilkaa cid isugu dhaw iyana weeys qaniinaan.
 • Caro walaal waa la bariiyaa (subax baa lala sugaa).
 • Carraabo, fadhaa quusiyey.
 • Carrab dalab leh waa la gartaa, uur dadbanse lama garto.
 • Carrab dalable ayaa la gartaa, uur dabanse lama garto.
 • Carruurey cayntaa ba´day.
 • Carruuri kor cabsooday leedahaye, kal cabsooda ma leh.